مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان گفت: توافق کردیم تا سوآپ بخشی از سیمان تولیدی ایران از طریق پاکستان به بازارهای هدف انجام شود.
مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان خبرداد؛ سوآپ سیمان ایران به بازارهای هدف از طریق پاکستان

مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان خبرداد؛ سوآپ سیمان ایران به بازارهای هدف از طریق پاکستان

مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان گفت: توافق کردیم تا سوآپ بخشی از سیمان تولیدی ایران از طریق پاکستان به بازارهای هدف انجام شود.

مرتضی لطفی افزود: با توجه به ظرفیت صادراتی پاکستان توافق کردیم  سوآپ بخشی از سیمان تولیدی ایران از طریق پاکستان به بازارهای هدف انجام شود.

وی اضافه کرد: پاکستان در زمینه صادرات سیمان به کشورهای همسایه ظرفیت خوبی دارد و با توجه به اینکه این کشور خود کسری تولید سیمان دارد صنایع تولید سیمان ایران نیاز داخلی این کشور به سیمان را تامین می کنند پاکستان نیز به همان اندازه که نیاز این کشور به سیمان را تامین کردیم به کشورهای همسایه و به نام ایران سیمان صادر خواهد کرد.

مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان افزود: ظرفیت 80 میلیون تنی سیمان در کشور و بازار مصرف خوب سیمان در پاکستان موجب شد تا مذاکرات خوبی برای صادرات سیمان به این کشور انجام دهیم.

لطفی گفت: با توجه به نیاز بالای پاکستان به سیمان و ظرفیت تولید 40 میلیون تنی این کشور، ضمن تامین نیاز پاکستان از طریق صادرات به این کشور می توانیم سوآپ سیمان را نیز از طریق این کشور انجام دهیم.

وی افزود: علاوه بر صادرات سیمان به پاکستان، توافق با مسئولان و فعالان اقتصادی پاکستان صورت گرفته تا واحد سایش سیمان را در کویته مرکز بلوچستان پاکستان احداث کنیم.