آزمون ها

1 - اصول سرمایه گذاری در بورس ( وقت استاندارد آزمون 10 دقیقه )

2 - تحلیل تکنیکال مقدماتی (زمان استاندارد 8 دقیقه)

3 - آزمون ویژه دوره آموزشی "هفت خان برای معاملات موفق"